هاست دانلود

Plan A - Download - 10GB

ضای دیسک 10 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 1 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan B - Download 20GB

ضای دیسک 20 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan C - Download 30GB

ضای دیسک 20 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 2 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد

Plan D - Download 40GB

ضای دیسک 40 گیگابایت هارد SSD NvMe
ترافیک ماهانه = 4 ترابایت
DataBase MySql = ندارد
Email Address = ندارد
Addon Domain = نامحدود
Subdomain = ندارد
Park Domain = نامحدود
Backup = ندارد