افزونه های کاربردی وردپرس

به روزرسانی رایگان برای تمام افزونه های وردپرس

افزونه وردپرس فایل منیجر File manager

افزونه وردپرس که امکاناتی نظیر
مشخص کردن دسترسی کاربرن به بخش های خاص با قابلیت محدودیت های خاص
قابلیت فعال و یا غیر فعال کردن فایل منیجر
ایجاد پوشه خودکار برای کاربران
پشتیبانی از ویرایش تصویر (برش، چرخش، تغییر اندازه).
مدیر می تواند مجوز دسترسی (خواندن / نوشتن) برای کاربران مختلف مجموعه صادر کند
مدیر می تواند دسترسی پوشه برای کاربران مختلف را مشخص کنید
پشتیبانی از درگ و دراپ
و …