هاست ویژه نوین - دایرکت ادمین

پلن ویژه 1 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD Hard RAID

فضای هاست = 1 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 15 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 2 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD Hard RAID

فضای هاست = 2 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 20 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 3 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD Hard RAID

فضای هاست = 3 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 30 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 4 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD Hard RAID

فضای هاست = 4 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 40 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه

پلن ویژه 5 گیگابایتی

مجهز به هارددیسک SSD Hard RAID

فضای هاست = 5 گیگابایت

ترافیک ماهانه = 50 گیگابایت

کلیه امکانات نامحدود

بکآپ = روزانه، هفتگی، ماهانه