ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

لطفا کد نمایش داده شده را وارد نمایید

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
10,000تومان
1 سال
10,000تومان
1 سال
10,000تومان
1 سال
.com
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
150,000تومان
1 سال
.org
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.net
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.in
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
30,000تومان
1 سال
.co.in
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
25,000تومان
1 سال
.us
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
29,000تومان
1 سال
.co

سال
N/A
N/A
.info
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
42,000تومان
1 سال
.biz
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
38,000تومان
1 سال
.co.uk
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
35,000تومان
1 سال
.technology
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
60,000تومان
1 سال
.tv
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
.website
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
79,000تومان
1 سال
.support
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.company
69,000تومان
1 سال
69,000تومان
1 سال
69,000تومان
1 سال
.digital
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
100,000تومان
1 سال
.email
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.es
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
31,000تومان
1 سال
.events
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.fr
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
37,000تومان
1 سال
.gallery
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
65,000تومان
1 سال
.host
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
280,000تومان
1 سال
.marketing
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
95,000تومان
1 سال
.network
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.news
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
45,000تومان
1 سال
.nl
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
47,000تومان
1 سال
.nu
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
63,000تومان
1 سال
.online
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
120,000تومان
1 سال
.ru
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
20,000تومان
1 سال
.education
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.photography
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.photos
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
68,000تومان
1 سال
.services
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
98,000تومان
1 سال
.site
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال
83,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن